Anderstad een paradijs (2)

Een heerlijke plek voor vogels, grote waterpartijen ,rietborders, rustplekken en wilde stukjes vol kruiden en dus ook insecten en bijen.

De wandeling Anderstad is 8km lang. Je kan vertrekken van af het parkeer- terrein op de Mol .Je gaat naar brug over de Nete. Je gaat de brug niet over maar vertrekt op pad aan de linker kant en blijft pad volgen tot je aan de melkerij komt daar staat een bord met plan wandeling

Bruggetje voor fietsers naar de Lierse polders

Een mannelijke fazant verraadt zijn aanwezigheid door zijn kenmerkende roep

Het fluitenkruid staat al in bloei

Een aalscholver is nog in paringskleed dat zie je aan de witte borstvlek en de witte lijn op zijn vleugels

Langs de waterpartijen staat het groot hoefblad

Een grauwe gans zoekt onderwater naar voedsel

De zwaluwen zijn ook terug

Er was nog veel meer te zien maar kan niet alles plaatsen

Bedankt voor jullie bezoek en commentaar

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Welkom in natuurgebied Anderstad

Het natuurgebied werd door natuurpunt gekocht in 2002 en werd natuurreservaat in 2006 en definitief beschermd en is zo’n 8 ha puur natuur.

Anderstad is vooral bekend voor broed-rust en foerageergebied voor vogels: zoals de blauwborst, kleine karekiet, rietgors, slobeend en waterral. Het gebied heeft een grote ornitologische waarde en is internationaal erg belangrijk

Een waterrijk gebied met veel vogels

Het gebied ligt tussen de Nete en kanaal.

Loopt vanuit Lier tot aan sluis van Duffel

Er zwemmen futen

Er vliegen aalscholvers die na een duik hun nat verenkleed moeten laten drogen met de vleugels open

Nijlganzen zie je hier ook heel vaak

Langs her riet zie ik een witte zwaan zwemmen

In deze natte gebieden groeit het groot hoefblad

De lila Pinksterbloem is ook al paraat en dan verwacht ik hier de de vlinders”het oranjetipje dat de bloem als waardplant

Het gebouwen complex binnen de slotgracht is een restant van een oude burcht. Anderstad dateert van de 13 de eeuw en was toen een goederenoverslagplaats voor haven van Antwerpen .Men moest er tol betalen en er werd bescherming geboden. Nadien stond er jaren lang een melkerij ,dat zie je aan de hoge schouw. Nu staan op deze locatie luxe appartementen en lofts .

Nadien volgt deel 2 van Anderstad nog.

Bedankt voor jullie bezoek en reacties en een fijne dag morgen.

Verder van de Duivelskuil naar de Eksterheide(2)

Op dit grote domein zijn momenteel heel veel werken bezig maar je hebt er geen last van. Mooie bossen, een oud vliegveld waar men de heide en zandduinen aan het herstellen is. De aanplant van heel veel bomen, aanleg bloemenweiden. Er staan 3 vogelkijkwanden op domein, grazende schapen, galloway-runderen en konikpaarden. Heel veel waterpartijen en vennen en vooral veel rust. Er wordt ook een uitkijktoren van 5 meter hoog geplaatst.

De wandeling op Eksterheide is een knooppuntenwandeling van 7,8 km

Volg knooppunten:59-60-71-47-43-40-39-45-46-49-50-55-59 Startpunt: Klampovenstraat 2340

Ven waar rond zonnedauw groeit ,nu juist boven de grond.

Dennen- maar ook loofbossen en er worden overal loofbomen bij gepland

Grauwe ganzen genietend van het sappige gras,verden gote aantallen canadese en kolganzen

Bruggetje naar één van de vogelkijkhutten

Wat verder wordt het erg nat en loop ik over een spiksplinternieuw vlonderpad

Ik kon een zwarte bosmier fotograferen.

Bloesem krenten boompje in bos

De helft dennen worden verwijderd en er worden loofbomen tussen gepland zodat een gemengd bos ontstaat

Dreigende luchten maar het bleef droog. De witte stammen van de berken steken goed af tegen het donkere ven

Op foto’s klikken om te vergroten en verder gaan met de pijltjes

Bedankt voor jullie bezoek en commentaar.

Op ontdekking in Eksterheide en Duivelskuil

Het was koud maar droog weer .Goed aangekleed op wandel in Beerse

Eerst een korte wandeling (2.8 km) langs de Duivelskuil en nadien verder naar de Eksterheide (7.8km.)(het zijn knooppunten wandelingen.

Midden tussen de landbouwzone tussen Beerse, Rijkevorsel en Vlimmeren ligt een prachtig natuurgebied. “Duivelskuil” en “Eksterheide” Je loopt door bossen, langs vennen en door de heide. Van het oude vliegveld dat hier ooit lag zal je nog weinig merken. Schapen houden hier de oprukkende boompjes klein. In de rest van het natuurgebied houden galloway-runderen en konikpaarden het landschap open(info borden.)

Als je het natuurreservaat binnen gaat langs poortje is het eerst wat je ziet een ven. .We wandelen nu langs de duivels kuil

In de bossen groeien mossen. Hier zie je bekertjesmos

Je loopt meestal op onverharde paden tussen bomen

Op een bremstruik staan al enkele ongeduldige bloempjes open

Anderen staan nog in knop. Een dag met hoge temperatuur zal vuurwerk van een massa helgele bloempjes geven

Bloesems lokken bijen en insecten.U ziet hier een heel grote hommel nectar en stuifmeel verzamelen

Overal liggen vennen en waterpartijen en de wolken zijn opmerkelijk prachtig vandaag.

Dit was een voorsmaakje morgen meer.

Bedankt voor jullie bezoek en reacties

.

Wandelpad door golfterrein

Gisteren viel het weer hier nog mee. Ik ging op wandel in Broechem waar een wandelpad recht door het golfterrein Bossenstein loopt.

Dat was vroeger allemaal wandelgebied maar kapitaal veranderde er wat aan. Het kasteel werd verkocht en men maakte er een golfterrein rond.

De wandeling bleef bestaan en nu loopt men een stuk over het golfterrein om de wandeling door bos te kunnen verder zetten

Kasteel Bossenstein en het golfterrein

Helemaal aangelegd voor uitbaten golfterrein

Het doet me denken aan het feuilleton “Teletubbie land”

Er lopen daar heel wat zwanen,ganzen en eenden rond

De forsythia staat er momenteel in bloei

De kastanjebomen in het bos achter het golfterrein ontrollen hun bladeren

Een groen zuringhaantje schittert in de zon. Ik loopt het wandelpad dwars door het golfterrein en verdwijn in het bos.

Bedankt voor jullie blogbezoek en reacties. Fijn weekend.

Wandelen door de Nete-vallei

vorige week was ik op wandel langs de kronkelende Nete. Overal groen opkomende jonge planten te zien

Bloeiende heesters, want vroeger lagen aan de boorden van de Nete veel buitenverblijven die nu allemaal onteigend zijn om meer wateropslag te hebben voor het overtollige water bij mogelijke overstromingen

Vermits we in landelijk gebied zijn ,kom je hier ook vaak dieren tegen op je pad

De kronkelende Nete in het land van Pallieter

Aanplantingen van heesters toen hier buitenverblijven gelegen waren waarvan de meeste al onteigend zijn. Je ziet hier forsythia, magnolia, treurwilg, coniferen enz.

Gelieve op foto’s te klikken om te vergroten en dan verder gaan met pijltjes

Bovenaan een pad die ik ’s avonds heb gefotografeerd bij de paddenoverzet , verder een boerenpaard, daaronder de paarse dovennetels, ezel, prunes bloesems ,grauwe schildwants, vinpootsalamander, grauwe gans en rode ribes in bloei

Bedankt voor jullie blogbezoek