Een hoop zand wordt natuurgebied

Ik neem jullie mee naar Edegem voor een wandeling in volle natuur. Het gebied is ontstaan bij de aanleg van van de E19 waar die zou aansluiten op de Antwerpse ring, die er niet kwam

Op de zandvlakte staan al enkele plantjes die hun herfstpak al hebben aangetrokken

Doordat de hoop zand hier zo lang bleef liggen heeft zich hierdoor een natuurgebied kunnen ontwikkelen. Het is nu een gebied met ondiepe plassen, berkenbosjes, grasland en open zandvlakken.

Klikken op foto’s om te vergroten

Wespenspin aan voor-en achterzijde te bekijken

Een koolwitje op de vlinderstruik

Een massa zware rupsen van de dagpauwoogvlinder

Een zeldzaam voorkomende zandhommel

Op basis van inventarisering is het gebied een waardevolle habitat voor vogels,zoogdieren,insecten en planten.

Klikken op de foto’s om te vergroten en verder met de pijltjes

Bedankt voor jullie bezoek en fijne dag verder

Op de grens van Vlaanderen en Nederland waar kust en de polders elkaar ontmoeten ligt het Zwin(2)

Hier zie je een wulp

Vier lepelaars vissend op een rij

Heel veel watervogels waaronder verschillende soorten meeuwen. Het zwin trekt niet alleen natuurliefhebbers aan maar ook veel vogels die er komen rusten of broeden.

Er groeien veel planten die zoutminnend zijn zoals de lila-paars bloeiend lamsoor

Mooie verschijning dit Engels slijkgras

Klikken om de foto’s te vergroten en verder gaan met de pijltjes. De namen van de zoutminnende planten staan onder de vergrote foto’s

Er lopen Schotse hooglanders rond om de vlakte te begrazen.

Een stukje van het blote voetenpad waar mensen hebben door gelopen. Het nieuwe blote voeten -pad trekt volwassenen en kinderen aan

Een Icarus blauwtje in het Zwin

Bedank voor jullie bezoek en nog een fijne dag

.

Schijnvallei “De Pont”(1)

Het was weer een tijd geleden dat ik daar op wandel was. Op minder dan 10km van de kathedraal van Antwerpen ligt in de Schijnvallei een groot natuurgebied(tussen 50-100 hectare) Heel wat bosjes, graslandjes, struwelen en ruigtes, grote vijver, beukenbos en moeras. Ik ontdekte er heel wat planten en insecten, bijen, hommels en vlinders.

Hier stond vroeger een kasteel “Schildehof”dat lag in een mooi park met zeldzame bomen aan een grote vijver.

Het domein de Pont wordt begraasd door Galloway runderen.

Begrazingsproject met Galloway’s.

Ze kunnen het hele daar door buiten blijven en hebben geen hulp nodig bij de geboorte van hun jongen.

Momenteel hadden ze één jong.

Er is op het domein een Dodoenstuin, daar zag ik deze zuurbes, vol hevig rood gekleurde bessen staan. Je vindt er ook alle soorten kruiden bloemen en vergeten groenten .

Er ligt ook moeras met broekbossen.

Een Duitse schorpioenvlieg neemt een rustpauze.

Een akkerhommel kwam achteruit gekropen uit de grote Balsemien

Een klein koolwitje zuigt nectar uit bloeiend koninginnekruid.

Een groene stinkwants spuit als verdedigingsmiddel een erg stinkende materie rond om vijanden af te schrikken.

Hier zag ik ook weer een nachtvlinder.”De grote bandnetelmot.”

Bedankt voor jullie bezoek en reacties. Geniet van het nazomertje

Beestjes op het Echelpad

Gaan wandelen in Oud Turnhout in de Liereman. Gekozen voor de rode wandeling” Het Echelpad” dat loopt langs de Echelkuil waar vroeger echels (bloedzuigers) gekweekt werden

Door moerassig gebied, wandelen door het slijk en op knuppelpad. Langs weiden, heide, bossen en veld vol zonnebloemen.

Honderden zonnebloemen en heel wat beestjes

Deze roodpootschildwantsen zorgend voor nageslacht

De prachtige maar vrij zeldzame blauwe knoop

Zonnebloem heeft een gewone pendelvlieg op bezoek

In een bos langs de kant valt een kleverig koraalzwammetje op

Zwaar beladen met regendruppels groeien nog de opvallende fuchsia gekleurde bloemen van de Brede Lathyrus(of wilde reukerwtjes)

Blauwe kaaszwam

Groene schildwants en nimf

Dankzij tip van boswachter die Karel kent, ben ik achter de naam gekomen. Dit is het ‘Glad Beertje” een nachtvlinder uit de familie van de Spinneruilen, onderfamilie van de Beervlinders. Je vindt hem op zandgronden en in vochtige biotopen. De spanwijdte van zijn vleugels bedraagt 32 tot 40 millimeter. Hij is nachtactief, overdag kan je hem rustend op bladeren of bloemen vinden. Hij vliegt rond van half juni tot eind september