Bootjes en boten op zee

Ik hou van de Ardennen maar ook van de kust. Ik kan er uren turen naar grote en kleine bootjes of naar de vogels zwevend op de thermiek. Vissersboten zien aanleggen en hun vangst aan wal brengen om in hun kraampjes te verkopen. Verser kan de vis niet zijn. Gewoon op strand lopen ,op blote voeten door het zand ploeteren, de wind door mijn haren laten wapperen en de zilte smaak proeven op mijn lippen.

De mooie Sint Paulus en Petruskerk in Oostende

zeilboot en kleine bootjes van de zeilschool voor kinderen, twee meeuwen op de kade van de vissersboten, een te bezoeken museumschip, begin van de zuilen galerij, beeldengroep op casino, omheining koninklijke villa met gouden kroontje, zicht op jachthaven bij de de zee, stukje strand met bootjes op zee, Europese zilvermeeuw, paardenmolen uit vroegere tijd , visserboot die vangst binnenbrengt om te verkopen in vismijn

Bedankt voor jullie bezoek en reactes. Geniet nog van de voorspelde mooie dag.

Bloeiende lamsoren

Zover je zien kan bloeiend blauwe lamsoren. Ik ga enorm graag wandelen in het zwin. Nergens voel je ,je zo verbonden met de zee en proef je de zilte smaak op je lippen, kan je vogels spotten en ploeteren door schorren en slikken op het blote voetenpad

Het zwin wordt 2 keer per dag overspoelt met zeewater

Het beloofde zonnige weer was afwezig. Het was niet klaar, er hing een waas over het landschap .Het was eerst om 4 uur dat de zon doorbrak maar de temperatuur met zijn 18° was heerlijk. Wel veel wind wat fotograferen van macro’s geweldig moeilijk en soms zelfs onmogelijk maakte.

Bedankt voor jullie bezoek en reacties. Morgen volgt er meer geniet van de zon die al van de partij is.

De forten in België zijn natuurpareltjes

Even op stap geweest rond het Fort van Kessel. Het is helemaal omringd door een fortgracht.

In en rond het fort zijn er altijd watervogels die wat leven in de brouwerij brengen.

We hebben het niet droog kunnen houden. We werden nat geregend en kregen er een onweer boven op.

Wel kregen we hier een leuke ontvangst

Op de omwallingsgracht liggen gele waterlelies

Veel dramatiek in de wolken en wind die het onmogelijk maakt macrofoto’s te maken.

Meestal klinkt het gegak van de ganzen oorverdovend. Maar ik probeer in gesprek te gaan met Mr blue eyes en de rust keert weer

Er ligt ook heel veel gele plomp in het water

Op het water veel grote schaatsenrijders. Deze beestjes zijn wantsen, herkenbaar aan de lange achterlijfpoten, gevleugeld en egaal bruin met licht geknield halsschild en zwarte dijen. Er bestaan 9 soorten die allemaal een smal lang lichaam ,lange poten, kleine vleugels en stevige voelsprieten hebben. Ze bewegen zich snel en met schokjes voort. Hun voetjes lijken wel roeispanen. Ze kunnen rennen, duiken en vliegen. Op het land huppelen ze, in het water gebruiken ze de 4 middelste poten om te roeien en de 4 achterste om te sturen. Ze jagen en leven op het wateroppervlak en eten waterbeestjes, kikkervisjes, waterkevers en larven van muggen. Als het mannetje zich wil voortplanten trommelt hij op het water om het vrouwtje te lokken.

Drie grote galappelwespen op de onderkant van een eikenblad .Galappelwespen behoren bij de familie van de echte galwespen. De wesp legt na de bevruchting haar eitje op de nerf aan de onderzijde van een eikenblad en veroorzaakt zo een zwelling van een 3 cm grote gal die bestaat uit een woekering van galweefsel. In de gal is een klein kamertje waar de larve zich kan ontwikkelen. Ze verpopt zich en ontwikkelt zich als wesp en sluipt uit. Ze vreet zich door de gal heen naar buiten. De gallen kunnen groen of rood zijn.

Achter de bergen van het binnen- Fort waar je alleen met gids naar toe kan, komt de torenspits van kerk van Kessel station piepen.

Fijn dat jullie weer eens kwamen kijken en bedankt voor jullie reacties.

Mooi zingende grasmus.

Het is geen opvallende vogel maar zijn zang en zangvlucht zijn dat wel Grasmussen zijn de pioniers vogels van de allereerste bos stadia met opslag van struweel en zijn te zien in verschillende landschappen.

Ze zijn zelfs te zien in pure ruimte met met alleen hoge kruiden. De grasmus is niet nauw verband met de huismus..

Hoe ziet ze er uit?

De grasmus heeft een opvallende witte keel en oranje pootjes. en roodoranje vleugel en een grijze kopkap. Het mannetje heeft een opvallende rose borst. Hier ziet u dus een vrouwtje. Leefwijze: Het mannetje komt vroeger terug dan vrouwtje na de trek. Hij bouwt dan verschillende nesten voor zijn vrouwtje. Vindt ze geen enkel nest geschikt bouwt ze er er zelf één. Er wordt 2 keer gebroed met een legsel van 2 tot 6 eieren.

Het broeden :gebeurt door mannetje en vrouwtje gedurende 9 en 14 dagen. Tussen dag 10-12 dagen vliegen de jongen uit maar worden dan nog 20 dagen gevoed door de ouders.

Voedsel: Ze eten heel het jaar door insecten(rupsen,spinnen enz.) Tijdens de trek naar de Sahel,Ethiopië en Senegaal eten ze fruit.

Het zijn lange afstandstrekkers zoals de zwaluwen. Info (vogelbescherming)

Bedankt om hier even te komen kijken

Huiszwaluwen observeren

De vogel behoort bij de familie van de zwaluwen. Het is een trekvogel die broedt in Europa, gematigde streken en Azië. Hij overwintert in Sub Saharisch Afrika en Aziatisch Azië.

Uitzicht vogeltje. Je herkent het aan de bovenzijde die zwart is met opvallend witte stuit. De onderzijde is volledig wit tot aan de korte stompe snavel. De schouderveren zijn blauw en de korte staart heeft de vorm van een vork.Zijn korte pootjes dragen veren. Het vogeltje is tussen de 13.5-15 cm groot.

Nestbouw: Ze bouwt van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden maar huizen van beton of staan komen ook in aanmerking. Er zijn één tot twee legsels per jaar waar in ze in mei tot augustus 2 tot 6 eitjes legt.De jongen blijven 23-30 in het nest.

Voedsel:Ze eten enorme hoeveelheden muggen en insecten die ze vangen in volle vlucht.

Trekvogels:Het zijn lange afstandstrekkers die overwinteren in Tropisch Zuidelijk Afrika.

Waar kan je zwaluwen spotten: bij boerderijen en onder de dakrand bij huizen, onder bruggen in kunstnesten of foeragerend over weilanden. Ze verzamelen voor de grote trek op elektriciteitsdraden en in bomen. Ze hoort ze van ver al kwetteren

Ze zijn sinds 1970 sterk in aantal afgenomen en staan momenteel op de rode lijst van broedvogels.

Bedankt on even te komen kijken en op naar een fijn weekend.

Wie volhoudt wint.

Ik toonde jullie nog al eens een kramsvogel maar kreeg even geleden de kans hem in actie bezig te zien en te fotograferen.

Kramsvogels vindt men in Limburg en het oosten van België. Ze behoren bij de familie van de zangvogels namelijk de lijsters.

In Nederland broeden deze vogels niet maar men kan ze wel spotten in de herfst daar ze verzot zijn op rottende appels en bessen. Meestal zie je ze in grasvelden waar ze zich voeden met regenwormen en insecten.Hun nesten maken ze in heel hoge bomen zoals populier. Ze leven er ook vaak in kolonies. De jongen kunnen na 30 dagen zelfstandig leven. Het is een inheemse vogel die in Nederland op de Rode lijst staat. Je vindt hem wel in de hele Benelux.

Hij springt rond op grasvelden op zoek naar regenwormen die hij uit de grond trekt. Het is een doorzetter die niet opgeeft. Hij zal de worm uit het grasveld trekken. Hij kan ook verschrikkelijk snel lopen, zodat je niet te lang mag wachten hem te fotograferen.. aarzel je ,dan zit hij al een 6 tal meter verder in de kortste tijd. Zijn geluid klinkt als “tsjaktjsak”.

Tijdens de vlucht zie je zijn lichtgrijze stuit en witte ondervleugels en lange staart met zwart uiteinde. Hij lijkt een grijs kapje te dragen en zijn gelige borst met bruine stippen verwijst naar de lijsterfamilie. Het is een snelle vogel. Een aarzeling bij foto nemen geeft soms een vogel zonder kop of staart.