Walenhoek is een ontdekking waard

Gelegen in Niel. De vroegere kleiputten zijn een zeer gevarieerd wandelgebied geworden. Je vindt er bos, waterpartijen en dus ook vogels. Er zijn graslanden met bloemen in de zomer en natte broekbossen waar de bosorchissen groeien. je komt na een wandeling heel ontspannen weer thuis

Dit treintje werd bewaard uit de tijd dat hier bakstenen met de hand werden gemaakt uit de gedolven klei .Handenarbeid voor mannen, vrouwen en kinderen. Zo lang is de kinderarbeid dus eigenlijk ook niet geleden. Hard labeur .Soms met fatale afloop.

Nu is hier nog weinig te zien van de onmenselijke uitbuiting. Het is na al die jaren een mooi stuk natuur geworden. De natuur nam het hier terug over Hier en daar zie je nog enkele getuigen uit de tijd van baksteen productie vb overgroeide gebouwen, de kleiputten zelf, sporen in de grond van rails waar de wagentjes op voort geduwd worden en van de treintjes en de oude tunneltjes.

Overgebleven tunneltjes die men nu renoveert.

De diertjes zijn ook terug. Gelieve op de kleine foto’s te klikken om te vergroten en verder gaan met >

De natuur is wakker geworden

Planten en bloemen zorgen weer voor geuren en kleuren

Veel honden op wandel met hun baasjes

Vervoermiddel dat je hier niet verwacht.Het is een”Monowiel” De elektrische éénwieler is een toestel dat voorzien is van een stabiel gyroscopisch wiel met sensoren, van een elektrische motor en van een batterij. Het wordt bestuurd op dezelfde manier als een Segway ® : het rijdt vooruit als men voorover leunt, het remt of rijdt achteruit als men naar achter leunt, en draait naar links of rechts als men in die richting buigt.
Het wiel kan een snelheid halen van 18km/u! Sommige kunnen zelfs nog sneller, maar dan mogen ze niet op de openbare weg.

Walemhoek en zijn massa vijvers

Walemhoek ontstond uit voormalige kleiputten. Nu is er buiten het water 60 hectare bos ontstaan om heerlijk in te wandelen. Het gonst er van het leven. In de natte broekbossen groeit de bosorchis.

Heel veel verschillende meeuwen, aalscholvers, meerkoeten en futen.

Het frisse groen, het water en de hemel blauw, het gezang van de vogels en de weerspiegelingen in het water. Meer hebben we niet nodig voor een gelukzalig gevoel

Een dagpauwoog smult van de nectar

Bedankt voor jullie bezoek en reacties en tot gauw

De kievit is terug.

Deze meest gekende in België en Nederland broedende steltloper is de kievit. Zijn zwart-witte vleugels maken een opvallend geluid en kunnen we van ver waarnemen als ze voorbij vliegen. Hij dankt zijn naam aan het snijdende, scherpe geluid dat hij uitstoot. De mannetjes hebben een opvallend lange kuif.

De mannetjes hebben op hun rug een mooi groen, paarse metaalglans. De vrouwtjes zijn minder opvallend gekleurd en hebben een kortere kluif. Buiten de paartijd lijken ze meer op elkaar. De mannetjes hebben dan een lichte lel.

Binnenkort zullen we terug kunnen genieten van de spectaculaire baltsvlucht van de kievit met zijn buitelingen, zodat we de zwart-witte ondervleugels tijdens de vlucht in hun balletten kunnen opmerken. Ik raad jullie aan dan ergens op een bankje of op de grond te gaan zitten en genieten van hun wondermooie vluchten.

Bedankt voor jullie bezoek en reacties. Geniet van de dag en tot gauw.

Een met zon overgoten landschap

Gisteren op wandel in het provinciaal groendomein.”Vriezelhof”

Het kasteel stond te schitteren in het groen.

Met de nieuwe sluisjes kan men water afleiden of toevoegen. Er stond nog nooit zoveel water in de vijver en grachten

De weerspiegeling van de blauwe licht in het water gaf het water een schitterende kleur waar tegebn de witte stammen van berk flink af staken.

Een lawaaierige Canadese gans laat luid van zich horen. De wind creëert mooie kronkelende spiegelingen op het water.

Een nog jonge fuut zoekt een vrouwtje en dringt zich op bij de eenden

Klikken op kleine foto’s en verdergaan met de pijltjes

Overal al heel veel leven Bedankt voor jullie bezoek en reacties en tot gauw.

Metamorfose Plaslaar

Vroeger een zandvlakte waar een vijver gegraven werd om Lier te beschermen tegen overstromingen. Nu uitgegroeid tot mooi stukje natuurgebied.

De poelen staan er permanent onder water en de oevers zijn er niet stijl zodat de kikker ,salamander padden zich er goed kunnen voortplanten en terug gemakkelijk uit de vijver geraken.

Ideale plek om zich voort te planten

Op weg naar voortplantingspoel

Wilgekatjes zijn heel belangrijk voor bijen en insecten. Er zijn n het begin nog weinig bloemen en ze hebben nectar nodig om te overleven

Citroenvlinder zoekt bloemen . Op kleine foto’s klikken en verder gaan met de pijltjes

Bedankt voor jullie bezoek en reacties en geniet van het mooie weer.

Plaslaar beschermt

Het natuurgebied kronkelend rond de Duwwijkloop beschermd Lier tegen wateroverlast. Het buffert 25.000 kubieke meter water en door de kronkelende loop zorgt men er voor dat de afvoer van het overtollige water wordt vertraagd.

Gebied beschermt ons tegen overstromingen en rond gebied werd een wandelpad aangelegd.

Zo zag het gebied er uit bij aanleg. Nu is het een groene long helemaal begroeid met groen, waterminnende bomen en planten, een grote vijver, en de Duwdijkloop

Het water meandert hier rond de grote vijver die afgezet is met rietvelden

Men houdt hier regelmatig opruimacties om het gebied open te houden zodat je de vele watervogels die het gebied heel het jaar door bezoeken kunnen gespot worden.

Aalscholvers komen hier hun vismaaltijd bijeen vangen en laten hun verenkleed drogen op takken boven het water.je ziet hier af en toe steltlopers zoals de scholekster, waterhoentjes en meerkoeten. Reigers stappen hier ook vaak parmantig door het water. Verschillende meeuwen overdonderen u met hun gekrijs als ze over het water scheren. en binnenkort kan je hier van de sierlijke balletten genieten van de kieviet. Het krioelt hier soms van wilde eenden, berg-en kuifeenden

Klikken op de kleine foto’s om te vergroten en verder gaan met de pijltjes

Vogels genoeg. Een aalscholver in lentekleed, mantelmeeuwen en een kraai. Hier klinkt altijd wel de roep van een vogel.

Bedankt voor jullie bezoek en reacties . Fijne maandag