Walenhoek is een ontdekking waard

Gelegen in Niel. De vroegere kleiputten zijn een zeer gevarieerd wandelgebied geworden. Je vindt er bos, waterpartijen en dus ook vogels. Er zijn graslanden met bloemen in de zomer en natte broekbossen waar de bosorchissen groeien. je komt na een wandeling heel ontspannen weer thuis

Dit treintje werd bewaard uit de tijd dat hier bakstenen met de hand werden gemaakt uit de gedolven klei .Handenarbeid voor mannen, vrouwen en kinderen. Zo lang is de kinderarbeid dus eigenlijk ook niet geleden. Hard labeur .Soms met fatale afloop.

Nu is hier nog weinig te zien van de onmenselijke uitbuiting. Het is na al die jaren een mooi stuk natuur geworden. De natuur nam het hier terug over Hier en daar zie je nog enkele getuigen uit de tijd van baksteen productie vb overgroeide gebouwen, de kleiputten zelf, sporen in de grond van rails waar de wagentjes op voort geduwd worden en van de treintjes en de oude tunneltjes.

Overgebleven tunneltjes die men nu renoveert.

De diertjes zijn ook terug. Gelieve op de kleine foto’s te klikken om te vergroten en verder gaan met >

De natuur is wakker geworden

Planten en bloemen zorgen weer voor geuren en kleuren

Veel honden op wandel met hun baasjes

Vervoermiddel dat je hier niet verwacht.Het is een”Monowiel” De elektrische éénwieler is een toestel dat voorzien is van een stabiel gyroscopisch wiel met sensoren, van een elektrische motor en van een batterij. Het wordt bestuurd op dezelfde manier als een Segway ® : het rijdt vooruit als men voorover leunt, het remt of rijdt achteruit als men naar achter leunt, en draait naar links of rechts als men in die richting buigt.
Het wiel kan een snelheid halen van 18km/u! Sommige kunnen zelfs nog sneller, maar dan mogen ze niet op de openbare weg.

Walemhoek en zijn massa vijvers

Walemhoek ontstond uit voormalige kleiputten. Nu is er buiten het water 60 hectare bos ontstaan om heerlijk in te wandelen. Het gonst er van het leven. In de natte broekbossen groeit de bosorchis.

Heel veel verschillende meeuwen, aalscholvers, meerkoeten en futen.

Het frisse groen, het water en de hemel blauw, het gezang van de vogels en de weerspiegelingen in het water. Meer hebben we niet nodig voor een gelukzalig gevoel

Een dagpauwoog smult van de nectar

Bedankt voor jullie bezoek en reacties en tot gauw

Leucojum vermum

Het lenteklokje is een bolgewas uit de narcisfamilie. Het groeit uit een rozet met smalle bladeren. De stengel kan tot 20cm hoog worden en er groeien telkens 2 bolvormige knikkende bloempjes aan één stengeltje. In de Netevallei zijn er verschillende reservaten van dit klokje dat op de rode lijst staat en beschermd is. Ze behoren bij de stinzenplanten

je kan de knolletjes ook al kopen maar moet ze dan vlug planten in vochthoudende grond. Plant ze in schaduw of halfschaduw. Staan ze op de juiste plek dan zaaien ze zich goed uit door spontane uitzaaiingen.

Pas wel op: bladeren en knolletjes zijn giftig.

Het lenteklokje heeft minstens 2 bloempjes aan 1 stengel

Bedankt voor jullie bezoek en reacties.

Te midden van het Grote Netewoud.

Het is een verzamelnaam van een resum quasi-aaneengesloten natuurreservaten langs de Grote Nete met een totale oppervlakte van 340 hectare aan moerassen,vennen,broekbossen en heide, en heuvelachtige zandvlaktes.

De vloyen (natuurgebied en het Totterpad ligt midden in het Grote Netewoud en heeft een bezoekerscentum waar je iets kan drinken of picknicken. Adres: watermolen 7 2450 Meerhout .

Je ziet hier de vistrap op de Grote Nete..Een vistrap is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland.

Er werd hier een veilig strandje aangelegd dat afgeschermd is van het water door hek langs waterkant.

.

De oude watermolen die volledig stuk en verwaarloosd was, is volledig gerenoveerd door vrijwilligers. Het heeft lang geduurd maar was het wachten waard. Het werk werd volledig geleverd door vrijwilligers die voor deze knappe realisatie een pluim op hun hoed mogen steken. Hij werkt terug fantastisch en je kan hem op verschillende plekken bekijken.

Watermolen bekeken van binnen achter plastieken wand.

Avontuurlijke maar veilige brug

Brug beken van opzij.

Nieuw pad .Op stapstenen door het water

Bedankt voor jullie bezoek en reacties en fijne dag verder

Het Totterpad in Meerhout

Een kort wandelpad 1.5 km maar met zoveel mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden om de wandeling te verlengen onderweg. Er ligt ook een avontuurlijk pad. Voor kinderen een zoekpad naar de bever. Het domein is helemaal vernieuwd. Goed gesnoeid zodat je steeds de Grote Nete naast je ziet lopen of een kijkje nemen bij de vistrap, de gerestaureerde watermolen of lopen op het een pad in het water. Een heerlijke plek voor jong en oud

Het Totterpad in natuurgebied “De Vloyen ” in Meerhout.

Bedankt voor jullie bezoeken reacties. Morgen meer over dit gebied.

Stukje groene long

Tussen bewoning en industrieterrein in Lier zorgde men voor een stukje natuur. Het wordt gebruikt als retentie bekken om overvloedig water op te vangen. Na enkele jaren is het een groene buffer geworden die Lier beschermt tegen overstromingen. Dit natuurplekje noemt men” Bogerse plassen”

De kunstmatig aangelegde waterpartijen zijn omringd door rietvelden die zorgen voor waterzuivering.Er werd een wandelpad aangelegd en een brug zorgt er voor dat je met droge voeten aan de overkant geraakt. Het opvangbekken beschermt de stad en industrie tegen overstromingen.

Er leven heel wat vogels zoals deze houtduif

Er werd verleden week een kunstwerk geplaatst van de kunstenaar De Smet Benny .De domein is herkenbaar door de prachtige libel gemaakt met recyclage materiaal.

Klikken op kleine foto’s om te vergroten en verder gaan met>

Heerlijke zo’n stukje groene long. Hier kan je ook zien hoeveel verschillende soorten katjes zijn. Er bestaan er nog veel meer.

Bedankt voor jullie bezoek en reactie. Tot gauw.