Kunst met grote K

Wandelen is momenteel onmogelijk door pijn. Zo staat er bijna niets op mijn”to do” lijstje. Met de wagen naar natuurplekjes en zittend op bankje of enkele pasjes doen en wat foto’s proberen te nemen en terug naar huis. In Lier werden op 2 plekjes kunstwerken geplaatst in natuurdomein. De ijsvogel in Plaslaar en de libel in de Bogaertse plassen.

Schitterend werk van DSB.

De ijsvogel op domein Plaslaar

De libel in de Bogaertse plassen

Details van bewerk lijf van de libel Meer over deze “Metal sculpture creator.” www. desmetbenny.be

Bedankt voor jullie bezoek en reacties. Tot gauw.

Eerste wandeling Edegemse beekvallei.

Een vrij nieuw natuurgebied .Men wilde hier wegen en huizen bouwen maar Natuurpunt kocht hier grond op. Hier werd in 2019 een 7 ha groot klimaatbos aangeplant. Verder groeien hier veel wilgenbomen die men regelmatig knot anders worden de takken te zwaar en scheuren de bomen en vallen om. .Door regelmatig te knotten blijven de bomen gezond.

In de beekvallei zitten heel wat beestjes: torren, wantsen, vliegen, bijen, vlinders en nachtvlinders en ook libellen.

Deze poel werd speciaal aangelegd om vogels te lokken en padden de kans te geven hier een geschikte leefplaats te vinden.

Is het geen schoonheid deze kleine vuurvlinder

Hoe de natuur zijn bloemen zo kunstig inpakt en ze nadien stilletje uitpakt en laat verschijnen in al hun schoonheid

Dambordvlieg die tussen 13-15 mm groot is.. Er bestaan 30 bijna identieke soorten dambordvliegen. Ze vliegen van april tot oktober..

Je kan ze vaak vinden op bloemen waar ze met hun stempelvormige zuigsnuit nectar en stuifmeel opzuigen. Verder eten ze vlees of zijn parasitair vooral op regenwormen. Het vrouwtje legt haar eitjes dicht bij ingang van kruipgangen van regenwormen.. Als de larven uitkomen zoeken ze de kruipgang. De larven dringen binnen in de regenworm die dood gaat . In enkele dagen zijn de larven volwassen dambordvliegen geworden.

Bonte leeuwenbek

Gamma uil

Tussen het gras zat een gamma uil (nachtvlinder) die ook wel dag-actief is en bij bloemen van klaver te vinden is .Hij heeft een erg mooie tekening op zijn vleugels. Het was wachten tot ik tussen het gras een gaatje vond om hem te kunnen fotograferen. De kleur van de voorvleugels is grijs of roodachtig bruin met zwart of roodbruine tekening. en in het midden van de vleugels een zilverwitte gammavormige tekening .De achtervleugels hebben een brede donkere zoom. De vleugels maken een snorrend geluid als ze vlug moeten vertrekken en zitten meestal met licht geopende vleugels om vlug te kunnen vertrekken.

Echte valeriaan

Een Icarus-blauwtje op een klaproos

Hazenpootje

Hazenpootje is een één-of tweejarige klaversoort. Het plantje is gemakkelijk te herkennen tijdens en na de bloei aan de zachtharige bloeiwijze. De plant is van 5-tot 30 cm hoog. en heeft een behaarde en gevulde stengel , zelfs zijn bladeren zijn behaard. Het bloeit van juli tot in de herfst met witachtige en later roodachtige bloemen. Je vindt het meestal op droge, kalkarme zandgrond tussen gras op kale plekken.

Honingbij op knoopkruid

Dit is een keuze uit dingen die ik fotografeerde in de Edegemse Beekvallei

Bedankt voor jullie bezoek en reacties.

:

De rovers van het water en de lucht.

Ze nam even de tijd om een korte rustpauze in te lassen. Dan ging deze gewone oeverlibel op een op de grond liggende tak zitten.. België telt 72 soorten libellen.

De gewone oeverlibel is tussen 44-50 mm en groter dan dan de andere oeverlibellen. De vleugel(2paar) hebben een spanwijdte van 70-80 mm. Ze behoort bij de familie van de korenbouten en is ingedeeld bij de echte libellen.

Het vrouwtje legt de bruine, kleine eitjes in volle vlucht door met haar achterlijfpunt op het wateroppervlak te tikken.

De vrouwtjes zijn geel en de mannetjes blauw berijpt .Ze komen voor in grote delen van Europa en leven bij stilstaand of zwak stromend water. Ze eten insecten. Ze bijten of steken niet. Ze hebben een kop en borststuk en een pijlvormig achterlijf dat breed begint maar eindigt op een punt. Hun poten zijn zwart en hebben 2 paar vleugels. Je kan ze zien van mei tot eind september(.info:vlinder- en libellenstichting)

Bedankt voor jullie bezoek en reacties en geniet van het weekend maar zorg dat je een paraplu bij de hand hebt

Wat groeit en leeft er ?

Het Viersels Gebroekt is een nat gebied maar wat een rijkdom aan planten, bloemen, vogels en insecten.

Het Viersels Gebroekt ligt in de vallei van de Kleine Nete.Die slingert door de Kempen en bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden,ruigten, moerassen en broekbossen.Hier liggen enkele natuurparels zoals “De Steenbeemden” en natuurlijk het “Viersels Gebroekt.” De vroegere vloeibeemden bevatten zeldzame dieren en planten.

Vandaag toon ik jullie de beestjes die er op mijn pad kwamen. Dat gaat over wantsen, spinnen, zweefvliegen en echte vliegen.

Geringelde smalboktor.

De kop en borststuk zijn zwart. Zijn schild is geel met zwarte plekken en achterste delen schild zijn zwart. De sprieten zijn afwisselend geel en zwart geringeld .De poten zijn meestal geel met zwarte uiteinden aan achterschenen. Ze behoren bij de familie van de boktorren. Zij imiteren wespen om aan hen te ontkomen. Dat noemt men met moeilijke term Mimicry. Het duurt 3 jaar eer larven een geringelde boktor worden. Je kan ze vinden op schermbloemigen.

Rode halsbandwants

De wants is 6-8 mm lang. Soms geheel zwart met 2 rode vlekken op de top van de bovenvleugels. Het schild kan ook geel zijn .De lichte tekening op schild lijkt dan een hartje te vormen. Zwarte kop en borststuk. De nimfen zijn zwart met roze rug. Je ziet ze op brandnetels. De meeste wantsen zijn vegerariërs. .

Grote langlijf .

De grote langlijf is een vlieg die bij de familie van de zweefvliegen behoort. In België en in Nederland kennen we 11 soorten .Hij ziet er uit als een wesp maar is dat niet. Ze vliegen van mei tot september en het Grote langlijf is de meest voorkomende zweefvlieg. Zwarte kop en borststuk.. Lang achterlijf met gele dwars panden. Hier ziet u een mannetje die heeft een contrasterende gele band aan elke zijkant van het borststuk. Zijn ogen raken elkaar. Bij mannetjes is het lange rechte buikstuk langer als de vleugels als hij ze toevouwt over zijn lijf.

Groene schildwants

Wereldwijd zijn er 617 soorten .Ze steken of bijten niet en ze behoren bij de familie van de schildwantsen en lijken op een schild. Velen zijn groen maar er zijn ook gemarmerde en heel kleurrijke exemplaren. Als ze op planten zitten kunnen ze elkaar localiseren door trillingen te maken met hun spieren die dan het lichaam laten vibreren. De plant geeft de trillingen door zo vinden ze elkaar vlug om zich voort te planten .Ze koppelen hun achterlijven en blijven zo een hele tijd verbonden samen rondlopen. In juni leggen ze 100 groene eieren aan de onderkant van de bladeren

De kop draagt vijfledige gesegmenteerde antennes en heeft ook zichtbare vleugels.Mannetjes vliegen alleen als ze op zoek zijn naar een vrouwtje terwijl vrouwtjes alleen vliegen om een geschikte ei -afzetplaats zoeken. Alle wantsen hebben een zuigmond. Ze zijn schadelijk voor fruitbomen en hazelaars…..De groene schildwants scheidt een stof af die stinkt om zich te beschermen tegen roofwanten en vogels maar haar afscheiding blijft kleven op fruit en groenten wat de smaak niet ten goede komt. De stof komt uit de klieren aan de zijkant van het borststuk .

Vroege glazenmaker

Dit is een vroege glazenmaker een echte libel uit de familie van de glazenmakers.Volwassen glazenmakers hebben opvallend groene ogen. Deze libel is vrij zeldzaam maar wordt met jaar algemener. Er komen nog meer posten over het Viersels Gebroekt

Bedankt voor jullie bezoek.

libellen vliegen eindelijk terug

Het zijn mini natuurwondertjes. Waar water is :bij rivieren, beekjes, plassen of moerassen zie je ze voorbij vliegen aan hoge snelheid en jagen achter vrouwtjes of hun domein afbakenend .

Er zijn ontzettend veel soorten in alle kleuren en grootte. Echt wandelen zit er nog niet in maar alles gadeslaan vanop een bankje geeft me momenteel al wel een goed gevoel.

ik ontdekte er een platbuik (libellula depressa )die even een rustpauze nam op een rietpluim langs de beek. Deze libellen vliegen van mei tot augustus .Je herkent ze aan brede opvallende achterlijf dat bij het mannetje berijpt blauw is gekleurd .

Het vrouwtje is bruin gekleurd met gele vlekken aan de zijkant en aan de vleugelbasis een grote zwarte lek.

Juweeltjes van de natuur

Je ziet er supersnel vliegen van juni tot november langs watertjes met veel oeverbegroeiing. Het zijn vrij grote echte libellen 56-64mm en noemen paardenbijter en behoren tot de familie van de glazenmakers maar zijn één van de kleiner libellen van deze familie. Ze kunnen heel grote afstanden afleggen en zijn ook snelle vliegers en niet bedreigd.

Ze lijken kantenvleugels te hebben .Het borststuk is donker. Langs de zijkant hebben ze gele banden. die aan de bovenkant blauw getint zijn. Het achterlijf is donker met mozaïektekening van licht gekleurde vlekken met blauwe plekjes met in het midden 2 kleine driehoekjes. Het mannetje heeft bruin-blauwe ogen

Vrouwtjes verschillen van de mannetjes: – Ogen bruin met geel of groen – Achterlijf zowel bruin of geel – Op laatste segmenten gele vlekjes

De vrouwtjes leggen hun eitjes in water met veel planten. De larven sluipen volgend jaar uit van eind juni tot eind september.

Alhoewel ze paardenbijter noemen bijten ze niet dat komt door het feit dat ze dicht tegen het lijf van paarden aanvliegen maar niet om te bijten maar insecten te vangen daar door lijkt ze te bijten maar dat klop niet.

InfoNnatuurpunt