Vierselsgebroekt in herfstmodus

Het riet is op veel plekken een deel afgesneden.

De vlinders en insecten zijn bijna allemaal verdwenen.

Her en der nog een moedige bloem van de Moerasspirea die weerstand biedt.

Aalscholvers houden hier in de bomen de wacht. Het zijn grote zwarte vogels die in de zon tonen dat ze niet volledig zwart zijn maar prachtige, groenkoperkleurige tekening vertonen op hun verenkleed .In de baltsperiode op het nest die al begint in december wordt het vrouwtje aangetrokken door de hevig witte voorkant van de dijen .Aalscholvers vangen met hun gehaakte snavel vissen en zijn stevige duikers die meters diep kunnen duiken. Door de de klein gebrekkig functionerende vetklier moeten ze hun open vleugels laten drogen alvorens weer te kunnen duiken

In de beken die het domein nat houden groeit de gele waterkers uitbundig

Gele waterkers

Watermunt vindt men hier ook in grote aantallen in beken.

Er hing in het domein een gele affiche uit, een bruinrode heide- libel dacht blijkbaar dat er bloemen stonden en werd door de kleur aangetrokken. Ze probeerde verschillende keren te landen wat ook uiteindelijk lukte.

Geen ganzen of eenden maar misschien zien we hier wel binnenkort wintergasten landen.

We komen terug in de bewoonde wereld waar paarden in een prachtig decor staan te grazen. Terug tijd om huiswaarts te keren

Bedankt voor jullie bezoek en reacties.geniet van deze droge zondag.

Ga met me mee op stap in het stukje land van water, beemd en moeras in de kleine Netevallei.

Vrieselhof een provinciaal domein met vele biotopen

Nam ik jullie verleden week mee naar de vallei van het” Klein Schijn” dan gaan we nu op wandel in de vallei van het” Groot Schijn” Het Schijn is een meanderende bijrivier van de Schelde die in Westmalle ontspringt tussen de molen en de trappistenabdij.

In het Vrieselhof gekend van zijn kasteel lopen nog 3 kleinere beken: de Heidebeek, de Vrieselbeek en de Rosse beek. Die werden ook rechtgetrokken en uitgediept. In het gebied liggen veel lage moerasbossen en vochtige hooilanden. Verder bossen, heide gebied en blauw grasland en een vijver.

Waar water is liggen ook bruggetjes

Her en der treden al verkleuringen op

Sommige struiken en heesters schitteren in vol ornaat

Klikken op de kleine fotootjes om te vergroten

Onder de berken stonden vroeger honderden vliegenzwammen maar na plaggen bij de werken en aanleg van verhard pad zijn er heel veel verdwenen. Als de zwamvlok stuk is verschijnt de paddenstoel niet meer en onder het verhard pad is ook alles verdwenen. Ik vond er nog wel een twintigtal in het bos en hoop dat die zich in de toekomst toch goed zullen vermenigvuldigen of anders verdwijnen ze net zoals op Kesselse heide . Na werken op één plek, waar er massa vliegenzwammen stonden, zijn ze ook volledig verdwenen en nooit terug verschenen. . Met wat geluk kan je wel op een andere plek soms een rood met witte stippen exemplaar vinden.

Het zijn toch de mooiste paddenstoelen die er zijn. We moeten er extra zorg voor dragen

Wist je dat alle soorten stinkzwammen groeien uit een soort wit ei. Je kan het op deze foto heel goed bekijken

Ik heb de foto uitgesneden om jullie de tonen hoeveel beestjes soms op de hoed van een paddenstoel zitten. Wie zoekt die vindt

Ook slakken lusten paddenstoelen.

Dat waren mijn ontdekkingen op wandel in Vrieselhof. Bedankt voor jullie bezoek en reacties.

Wandelen Kleine Netevallei “Nazareth”

Langs de dijken van de kronkelende Nete naar natuur in Nazareth. Kuierend door eeuwenoude beukendreven en langs paardenweiden en paddenstoelen

In de Netevallei breekt men al jaren alle buitenverblijven af om meer overstromingsgebieden te scheppen en steden te beschermen tegen overstromingen. Men spreekt over verboden bouwen in overstromingsgebeden dan dan verschijnen in Lier een hoop appartementen langs de Nete

Kortelings zijn er weer wat verder een massa appartementen bijgekomen. Alle blokken staan op betonnen pijlers zodat men boven de dijk kan kijken. Ondanks verzet van mensen die op de Lispersteenweg wonen waar men nu al met regelmatige plaatselijke overstromingen op de steenweg te maken heeft, is weer toelating gegeven om nog blokken appartementen bij te bouwen. Wandelen langs de dijken richting Lier centrum is niet meer ontspannend zoals daarvoor. Ik snap gewoon niet dat daar toelatingen voor gegeven worden.

Men moet nu zeker 3 km wandelen om terug in natuurgebied te komen. Eens onder de spoorweg door komt men in Natuurgebied Nazareth. Veel mooie beukendreven, weiden en jonge bossen en plassen.

Je ziet hier de omwallingsgracht van de vroegere abdij

Vroeger stond hier de Abdij van O-L-V-van Nazareth. De poort uit 1616 is een overblijfsel van de abdij en beschermd monument. Gedurende 5 eeuwen (1235-1797) waren de zusters cisterciënzerorde in Lier gevestigd. De eerste piores Beatrijs van Nazareth schreef “Seven manieren van Minne” een mystiek traktaat”

Alleen het poortgebouw en schuur zijn bewaard. Boven de bovenzijde aan straatzijde en aan de binnenplaats zijn een gevelsteen met wapenschild van de twee voormalige abdissen ingewerkt. “Domino confidos”1235 Het klooster is in1597 Tijdens de godsdienstoorlogen volledig verwoest. De zusters verbleven dan binnen de stadsmuren in een refusium . Begin 17 de eeuw werd de abdij volledig heropgebouwd maar na de Franse revolutie is het verkocht en bijna volledig gesloopt.

Hier zijn nog veel weiden met paarden.

In de verte zie je enkele torens van de stad Lier. Van rechts naar links onze peperbus of toren van de Sint-Gummaruskerk, het torentje van de Sint Jacobskapel en de toren van de leegstaande Kluizenkerk

Hebben jullie deze tekens die lijken op hiërogliefen als eens ergens gespot? Ze zijn het werk van kevers die een piepklein gaatjes boren in de schors van bomen en daar onder de schors een gangenstelsel boren waar de boom aan dood gaat. De schuldige is een houtkevertje dat de boom doet sterven.

Heel veel beuken langs het pad.

Nog meer planten en bloemetjes hier onder

Klikken op kleine fotootjes om te vergroten en verder gaan met pijltjes

Hele collectie paddenstoelen

Ook voorbij het Jachthaventje gekomen waar het nu in tegenstelling met de zomer doods is

Zag ook nog een vrij jonge blauwe reiger en of die zijn maal beneden aan de dijk, in de modder heeft bijeen kunnen scharrelen, betwijfel ik.

Terug thuis na een lange maar erg koude wandeling door de wind. Bedankt voor jullie bezoek en reacties en weer op naar een nieuwe week.

Schildehof (2)

Gelegen op de vroegere plek waar kasteel stond. Er is een grote centrale vijver en eeuwenoude beukenbossen. Het domein is gelegen naast “De pont” een ander natuurgebied waarvan ik de beide wandelingen met elkaar verbonden heb.

Het”Schildehof” ligt in de vallei van het Schijn waar ook graslanden en bloemenpercelen liggen Men kan er ook een fit-o-meter lopen. Op de vijver mag men met een vergunning vissen. Op de donjon van vroegere kasteel staan picknick tafels en banken. Doorheen het ganse domein werden zitbanken geplaatst. Je kan ook de Dodoenstuin en bijenhall bezoeken

Op het domein staat ook een eeuwenoude tulpenboom die mooi begint te verkleuren

Door de storm van verleden week lag het op de grond vol met afgerukte bloemknoppen die er al opstonden voor de lente

Hoe later het in de namiddag werd hoe meer een gouden gloed op het domein viel

Een luxe visser langs de kant in tentje met koffie. Zijn hengel ligt wat verder in het water en laat een belletje horen als de vis bijt. Ook vissen heeft een metamorfose ondergaan

Beukenblad met gal van beukengalmug

Zaaddoosje van de wilde kardinaalsmuts

Op foto’s klikken om te vergroten. en verder gaan met de pijltjes. De namen staan onder de geopende foto’s

Het lijken wel echte oren .Ik trof er op een tak en stronk wel 25 aan

Hier trok de herfstschilder alle laden open en toverde alle kleuren van de regenboog te voorschijn

Bedankt voor jullie bezoek en reacties.

Fijn weekend en tot gauw

Het Schildehof gelegen in de vallei van het Schijn.(deel 1)

Als je vaak wandelt ken je sommige plekjes heel goed en weet wat je daar kan vinden. Er zijn heerlijke beukenbossen die momenteel erg mooi verkleuren langs de plas en aan rechterkant van het domein.

Hier stond vroeger een precieus kasteel dat de gemeente Schilde heeft laten afbreken toe ze eigenaar werd. je hier in het water nog ziet is de Donjon,het versterkte deel van kasteel

Door de verschillende soorten beplantingen rond de vijver ontstaat hier in de herfst een fantastisch mooi uitzicht in kleuren van geel naar rood. De herfst trekt hier het volledige palet van kleuren open. De zon was even van de partij en de kleuren spatten uiteen zoals een vuurwerk, reflecterend in de centrale waterplas. Alle kleuren van de regenboog gecapulteerd in de stille omgeving. Ze gaven me een Zen gevoel.

Aan de rechterkant van het domein waren de beuken nog groener. De zon kan niet zo diep in het beukenbos door dringen. Dus hier duurt het langer eer die gekende gouden gloed verschijnt. Het bruingouden tapijt onder mijn voeten is van vorig jaar. Het ritselen was het enige geluid in het grote bos.

Hier ziet men de oorspronkelijke spijlenbrug nog liggen over de centrale plas In Schildehof liggen veel overblijfselen van het Hof der Plaisantiën.

Her zie je nog enkele zuilen van het vroegere badhuis

Klik op foto’s om te vergroten

Bij het openen van de foto’s heb ik de namen onder de foto’s vermeld

Er zijn nog zuilen, overblijfselen te vinden van het badhuis. Klikken op foto’s om te vergroten.

Het is een waar paradijs voor paddenstoelen. Ik vond gisteren zo’n 30 verschillende soorten paddenstoelen en zwammen.

Het Schildehof gelegen in de schijnvallei herbergt een schat aan bioversiteit dankszij een gevarieerd landschap. In de lente broedt hier de ijsvogel , kan je de karekiet horen

En de tafeleend kan je nu zien zwemmen

Er groeien in de zomer veel bloemen en er vliegen dus ook heel veel vlinders

Bedankt morgen toon ik jullie nog meer.

Bedankt voor jullie bezoek en reacties.

Boswandeling in kleuren en geuren.

Eindelijk terug op post na al de perikelen na facetinfiltratie waar ik na hevige huidreactie een vorm van gordelroos kreeg. Het is nu voorbij, de pijn is veel minder en ben terug voorzichtig aan het wandelen want moet nogmaals een keer terug binnen in ziekenhuis na een paar weken.

Je ziet hier op het kasteel van Zevenbergen in Ranst. In 1914 ging het toen prachtige 18 eeuwse rococokasteel in de vlammen op. Eerst in 1968 werd de ruïne gesloopt en tijdelijk vervangen door prefab gebouwen. In 1989 werd op de oorspronkelijke funderingen een kopie van dat kasteel herbouwd. De 18de eeuwse bijgebouwen(dienstgebouw en stallen )bleven gespaard en werden later gerenoveerd. Nu is het een bezinningscentrum

Je ziet hier één van de eeuwenoude dreven die naar het bos leiden. Ik ging genieten van de rust, kleuren en geuren in het Zevenbergenbos in Ranst.

Op een smal weggetje kwam ik een tractor tegen met jongens van een tuinbouwschool die in het bos kwamen helpen en er onder begeleiding leerden tractor rijden

Van uit het bos zie je op omliggende boerderijen

Veel beestjes buiten dit nachtvlindertje “naaldboom beertje”en

Honingbij en zweefvlieg op gele bloem waren er niet te zien.

Klikken op kleine foto’s in galerijen om te vergroten

Deze piepkleine paddenstoeltjes groeien alleen op fijne sparappels.

Veel paddenstoelen gespot en genoten van eindelijk terug in de natuur op ontdekking te kunnen gaan.

Als je goed kijkt zie je hier een heksenkring. Een heksenkring is een natuurlijk voorkomende cirkel van paddenstoelen ontstaan uit de zwamvlok van één exemplaar. Een hekenkring kreeg in sagen en legenden veel aandacht en betekenis. De kring groeit vaak rond of in de geburen van een beuk of dorre plek in een weide Volgens het volksgeloof was het een dansplek van heksen en nog vroeger elfen

Bedankt voor jullie bezoek en reacties