Een hoop zand wordt natuurgebied

Ik neem jullie mee naar Edegem voor een wandeling in volle natuur. Het gebied is ontstaan bij de aanleg van van de E19 waar die zou aansluiten op de Antwerpse ring, die er niet kwam

Op de zandvlakte staan al enkele plantjes die hun herfstpak al hebben aangetrokken

Doordat de hoop zand hier zo lang bleef liggen heeft zich hierdoor een natuurgebied kunnen ontwikkelen. Het is nu een gebied met ondiepe plassen, berkenbosjes, grasland en open zandvlakken.

Klikken op foto’s om te vergroten

Wespenspin aan voor-en achterzijde te bekijken

Een koolwitje op de vlinderstruik

Een massa zware rupsen van de dagpauwoogvlinder

Een zeldzaam voorkomende zandhommel

Op basis van inventarisering is het gebied een waardevolle habitat voor vogels,zoogdieren,insecten en planten.

Klikken op de foto’s om te vergroten en verder met de pijltjes

Bedankt voor jullie bezoek en fijne dag verder

Gigantisch veel leven

Soms sta ik versteld van hoeveel leven je aantreft langs een waterplas onderweg. Van planten tot beestjes en vlinders en soms ook kunst. Deze plas lag langs een fietsroute die liep buiten het zwin.

Familie meerkoet.. Op de achtergrond de mama en vooraan al twee uit de kluiten gewassen jongen met nog veel wit in hun pluimen jasje maar de kenmerkende witte plaat boven hun bek(kenteken van meerkoeten) is al goed te zien

.

De twee jongen gaan de oever verkennen maar mama meerkoet blijft in de geburen

Eén jong is al terug naar het water gegaan

Er staat ook een kunstwerk in Graniet van kunstenaar Ulrich Rückriem langs de fietsroute.

Icarusblauwtje

De stenen aan de kant zijn mooi begroeit en daar de plas niet altijd zelfde waterpeil heeft is het slijk momenteel erg mooi gebarsten.

De distelbloemen zijn zijn in verval en hebben alle kleur verloren en lijken nu een beetje op veenpluis dus laat je niet vangen.

Sprinkhaan

Terug naar huis langs Oostburg. Daar staat de molen zo mooi, dat er gestopt wordt om hem toch even te fotograferen. Het is de korenmolen in Zuidzande.

Bedankt om even te komen kijken. Geniet van deze nazomerse dag..

Op de grens van Vlaanderen en Nederland waar kust en de polders elkaar ontmoeten ligt het Zwin(2)

Hier zie je een wulp

Vier lepelaars vissend op een rij

Heel veel watervogels waaronder verschillende soorten meeuwen. Het zwin trekt niet alleen natuurliefhebbers aan maar ook veel vogels die er komen rusten of broeden.

Er groeien veel planten die zoutminnend zijn zoals de lila-paars bloeiend lamsoor

Mooie verschijning dit Engels slijkgras

Klikken om de foto’s te vergroten en verder gaan met de pijltjes. De namen van de zoutminnende planten staan onder de vergrote foto’s

Er lopen Schotse hooglanders rond om de vlakte te begrazen.

Een stukje van het blote voetenpad waar mensen hebben door gelopen. Het nieuwe blote voeten -pad trekt volwassenen en kinderen aan

Een Icarus blauwtje in het Zwin

Bedank voor jullie bezoek en nog een fijne dag

.

Bloeiende lamsoren

Zover je zien kan bloeiend blauwe lamsoren. Ik ga enorm graag wandelen in het zwin. Nergens voel je ,je zo verbonden met de zee en proef je de zilte smaak op je lippen, kan je vogels spotten en ploeteren door schorren en slikken op het blote voetenpad

Het zwin wordt 2 keer per dag overspoelt met zeewater

Het beloofde zonnige weer was afwezig. Het was niet klaar, er hing een waas over het landschap .Het was eerst om 4 uur dat de zon doorbrak maar de temperatuur met zijn 18° was heerlijk. Wel veel wind wat fotograferen van macro’s geweldig moeilijk en soms zelfs onmogelijk maakte.

Bedankt voor jullie bezoek en reacties. Morgen volgt er meer geniet van de zon die al van de partij is.

Schijnvallei “De Pont”(1)

Het was weer een tijd geleden dat ik daar op wandel was. Op minder dan 10km van de kathedraal van Antwerpen ligt in de Schijnvallei een groot natuurgebied(tussen 50-100 hectare) Heel wat bosjes, graslandjes, struwelen en ruigtes, grote vijver, beukenbos en moeras. Ik ontdekte er heel wat planten en insecten, bijen, hommels en vlinders.

Hier stond vroeger een kasteel “Schildehof”dat lag in een mooi park met zeldzame bomen aan een grote vijver.

Het domein de Pont wordt begraasd door Galloway runderen.

Begrazingsproject met Galloway’s.

Ze kunnen het hele daar door buiten blijven en hebben geen hulp nodig bij de geboorte van hun jongen.

Momenteel hadden ze één jong.

Er is op het domein een Dodoenstuin, daar zag ik deze zuurbes, vol hevig rood gekleurde bessen staan. Je vindt er ook alle soorten kruiden bloemen en vergeten groenten .

Er ligt ook moeras met broekbossen.

Een Duitse schorpioenvlieg neemt een rustpauze.

Een akkerhommel kwam achteruit gekropen uit de grote Balsemien

Een klein koolwitje zuigt nectar uit bloeiend koninginnekruid.

Een groene stinkwants spuit als verdedigingsmiddel een erg stinkende materie rond om vijanden af te schrikken.

Hier zag ik ook weer een nachtvlinder.”De grote bandnetelmot.”

Bedankt voor jullie bezoek en reacties. Geniet van het nazomertje