Mooi zingende grasmus.

Het is geen opvallende vogel maar zijn zang en zangvlucht zijn dat wel Grasmussen zijn de pioniers vogels van de allereerste bos stadia met opslag van struweel en zijn te zien in verschillende landschappen.

Ze zijn zelfs te zien in pure ruimte met met alleen hoge kruiden. De grasmus is niet nauw verband met de huismus..

Hoe ziet ze er uit?

De grasmus heeft een opvallende witte keel en oranje pootjes. en roodoranje vleugel en een grijze kopkap. Het mannetje heeft een opvallende rose borst. Hier ziet u dus een vrouwtje. Leefwijze: Het mannetje komt vroeger terug dan vrouwtje na de trek. Hij bouwt dan verschillende nesten voor zijn vrouwtje. Vindt ze geen enkel nest geschikt bouwt ze er er zelf één. Er wordt 2 keer gebroed met een legsel van 2 tot 6 eieren.

Het broeden :gebeurt door mannetje en vrouwtje gedurende 9 en 14 dagen. Tussen dag 10-12 dagen vliegen de jongen uit maar worden dan nog 20 dagen gevoed door de ouders.

Voedsel: Ze eten heel het jaar door insecten(rupsen,spinnen enz.) Tijdens de trek naar de Sahel,Ethiopië en Senegaal eten ze fruit.

Het zijn lange afstandstrekkers zoals de zwaluwen. Info (vogelbescherming)

Bedankt om hier even te komen kijken

Super groot

Ik heb het al zo vaak gezegd alle dagen opnieuw een ongekend iets op mijn weg, scherpt je waarnemingsvermogen aan. Je moet alleen goed observeren, geluiden opslaan en bewegingen hoe klein ook ontdekken.

Gisteren hoe moeilijk ook een klein wandelingetje gedaan in Viersels gebroekt. Geen mens gezien maar tussen de plantengroei plots iets wat al mijn aandacht naar zich toe trok. Als een lint rond een plant gewikkeld dacht ik een stuk gekleurd touwtje te zien. Plots bewoog het en kronkelde zich naar boven.

Ik zag een reus van een rups zo’n 8cm lang en 1.5 cm dik. Volledig onbekend voor me. Vermits ik ze nog nooit voordien gezien had, wilde ik weten welke vlinder er nadien uit het volgende stadium, zou komen. Probeerde zo dicht mogelijk te komen om ze te fotograferen toen ze viel. Voor ze tussen de plantengroei kon verdwijnen zette ik haar op de foto..

Hier de lijst van de stadia tot vlinder: vlinder-ei- rups-pop

Het is een Hageheld (Lasiocampa querca)Je kan hem treffen in bosrijke regio’s en heideterreinen. Het is de rups van een overdag vliegende nachtvlinder en de vlinder vliegt van half juni tot half augustus..

foto natuurpunt vrouwtje

Het is is een grote bruine vlinder nachtvlinder die overdag vliegt en behoort tot de familie van de spinners. Het is één van de grootste vlinders van onze contreien die een spanwijdte heeft van 8 cm. Het is een vrouwtje die zijn groter en lichter .

foto natuurpunt

Mannetjes hebben geveerde antennes. .Over de donkere bruine vleugels loopt centraal een bruingele band. en op de voorvleugels is een duidelijk witte stip aanwezig. Ze houden in rust hun vleugels gesloten.

De vlinders eten niets maar teren op de reserves die de rups heeft opgeslagen. De rups eet bladeren van allerlei bomen en ook framboos, braambes en meidoornblad. Alleen de mannetjes vliegen overdag de vrouwtjes meestal ’s nachts

Wist je: dat de Hageheld vlinder zijn voelsprieten als neus gebruikt en de geveerde antennes vol sensoren zitten om geurstoffen van de vrouwtjes op te pikken. Je vindt ze vooral op zandgronden. Hij staat op de Rode lijst als gevoelig weer gegeven.

Bedankt dat jullie weer even kwamen kijken

Huiszwaluwen observeren

De vogel behoort bij de familie van de zwaluwen. Het is een trekvogel die broedt in Europa, gematigde streken en Azië. Hij overwintert in Sub Saharisch Afrika en Aziatisch Azië.

Uitzicht vogeltje. Je herkent het aan de bovenzijde die zwart is met opvallend witte stuit. De onderzijde is volledig wit tot aan de korte stompe snavel. De schouderveren zijn blauw en de korte staart heeft de vorm van een vork.Zijn korte pootjes dragen veren. Het vogeltje is tussen de 13.5-15 cm groot.

Nestbouw: Ze bouwt van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden maar huizen van beton of staan komen ook in aanmerking. Er zijn één tot twee legsels per jaar waar in ze in mei tot augustus 2 tot 6 eitjes legt.De jongen blijven 23-30 in het nest.

Voedsel:Ze eten enorme hoeveelheden muggen en insecten die ze vangen in volle vlucht.

Trekvogels:Het zijn lange afstandstrekkers die overwinteren in Tropisch Zuidelijk Afrika.

Waar kan je zwaluwen spotten: bij boerderijen en onder de dakrand bij huizen, onder bruggen in kunstnesten of foeragerend over weilanden. Ze verzamelen voor de grote trek op elektriciteitsdraden en in bomen. Ze hoort ze van ver al kwetteren

Ze zijn sinds 1970 sterk in aantal afgenomen en staan momenteel op de rode lijst van broedvogels.

Bedankt on even te komen kijken en op naar een fijn weekend.

Eendagsvliegen toppunt van vergankelijkheid

Mei is de maand van de eendagsvlieg. In het Engels heten ze “mayflies,” in het Nederlands hebben we er twee namen voor eendagsvliegen of haften. Het zijn insecten uit de orde Ephemeroptera een primitieve groep met larven in het water en gevleugelde adulten. je kan ze vinden van maart tot en met september, maar mei is de beste maand om zwermende eendagsvliegen te spotten.

Ze vallen op door hun lange staartdraden en hangen meestal diagonaal in de lucht.Ze zijn uniek in het hebben van 2 gevleugelde stadia; het subimago en imago genoemd waarvan het subimago te herkennen is aan de matte,ondoorschijnbare vleugels.

De eendagsvlieg is geen vlieg.

Ze komen voor bij beken. Veel soorten eendagsvliegen zijn zeldzaam. Er zijn weinig eendagsvliegen die algemeen voorkomen in Nederland en België. Er zijn drie soorten: grote gele soorten die we wel bij ons als in Nederland vinden, kleine witte soorten, en middelgrote donkere soorten.

Van de gele grote soorten zie je het vaakst “de driehoekeendagsvlieg”. Ze is gemakkelijk te herkennen door driehoekige vlekken op het gele achterlijf en vlekken op de vleugels .Je vindt ze langs beken. De andere soorten soorten zie je zelden.

Eendagsvliegen leven in de natuur maar 24 uur nadat ze uit het water zijn gekropen. . Echte vliegen leven tussen 14-24 dagen.

De larven leven in het water en noemen nimf. Ze doen er een jaar over om volwassen te worden . Als ze volwassen is kruipt of zwemt ze naar het oppervlak. De huid barst dan open en in enkele seconden komt het gevleugeld insect te voorschijn.

Kort maar hevig liefdesleven

Dansende mannetjes in de buurt van water. Komt een vrouwtje in de buurt dan wordt ze gegrepen en vindt de paring plaats. Nadien sterft het mannetje. Binnen het uur legt het vrouwtje de eieren in het water en sterft ook Eendagsvliegen komen meestal uit in de avond en zijn de volgende morgen of dag al dood .

Toch zijn ze nuttig

Ze zijn een prooi voor libellen, zwaluwen en vleermuizen. De massa dode eendagsvliegen zijn een lekkernij voor de vissen.. Bedankt om op bezoek te komen op dit blog. Fijne dag verder.

Kort maar hevig liefdesleven. Dan

Een rode touch.

Papavers of klaprozen verschijnen waar men de grond beroerd heeft. Zaden blijven tot 10 jaar bewaard onder de grond en houden hun kiemkracht

Je komt ze tegen langs de weg, in bermen ,langs treinsporen, in gras langs velden en op bouwplaatsen. Ze zien er teer uit maar zijn erg sterk.

Als je door de wolken de hemel niet meer ziet

kijk dan naar het moois op de grond.

De klaprroos ook poppy of papaver genaamd, staat symbool voor troost en dodenherdenking. Ze dankt deze symboliek aan de slagvelden van noord Frankrijk en bij ons, die na de Eerste wereldoorlog rood kleurden van de klaprozen.

Wisten jullie dat klaprozen over de hele lijn giftig zijn ,zelfs hun melksap en dat ze het best groeien op voedselarme grond

Bedankt om effen te komen kijken. Fijne dag verder

FrijtHout dichtbij

Een vrij nieuw wandelgebied dat ontstaan is in 2017, door de samenwerking van Hove ,Boechout en Mortsel. “De Zuidkant” genoemd.

Nog altijd veel bloemen maar veel minder dan verleden jaar. Er voor gekozen omdat ze dichtbij is voor mij. Wilde even op wandel maar ben er nog niet klaar voor. Zo lang men geen goede pijnbestrijding voor me vindt, moet ik passen

Hemels mooi deze steenanjers die hier toevallig zijn terecht gekomen

Heel veel grassen en daar tussen kamille en klaprozen

Bloedrood en wiegend in de wind, een beetje frivool “de grote klaproos”

Gewone rolklaver met heerlijke kleurige bloempjes in tinten van geel tot oranje

Fijnstraal met zijn erg fijne witte bloempjes heeft bezoek van een boktor

Volmaakte zwanenbloem staat met zijn voeten in het water.

Plots zie ik deze groene kikker op wat onderwaterplanten rusten

Roerloos op een halm blijft het zevenstippelig lieveheersbeestje me aanstaren alsof het zeggen wil “Is de foto eindelijk geslaagd, kan ik nu weer verder”.

Met deze schoonheid neem ik afscheid. Bedankt voor jullie bezoek.